Projekt „Wszystko gra”

Stowarzyszenie Szansa działające przy naszej szkole będzie realizowało zadnia publiczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2022. Nasze stowarzyszenie otrzymało wsparcie w kwocie 9000 zł na projekt „Wszystko gra”.

Kontynuuj czytanie

Otwarcie pracowni chemicznej

Zajęcia z chemii i fizyki prowadzone są w naszej szkole już od września, ale dopiero niedawno oficjalnie otwarto nową pracownię chemiczną i fizyczną. W obecności zaproszonych gości – burmistrza p. Leszka Tabora, p. Katarzyny Krzyżykowskiej, pań Małgorzaty Jaworskiej i Katarzyny Knapik z firmy ADM, a także dyrekcji szkoły, członków Stowarzyszenia Szansa i uczniów, uroczystego przecięcia wstęgi dokonał dyrektor ADM Czernin p. Maciej Komorowski. Pracownia została wyposażona dzięki środkom firmy ADM, Urzędu Miasta i Gminy Sztum, projektu „Naukowy zawrót głowy” oraz własnym szkoły, a wyremontowana z pomocą Zakładu Karnego w Sztumie.

Więcej zdjęć

Kontynuuj czytanie

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

W poniedziałek, 13 marca 2017 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Szansa w Sztumie, podczas którego wybrany został nowy Zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został Sławomir Wiechowski, który na tym stanowisku zastąpił Panią Elżbietę Krawczykowską. V-ce prezesem został Arkadiusz Piróg, skarbnikiem Ewa Cebula, sekretarzem Joanna Czajka a członkiem zarządu wybrano Panią Krystynę Szcepanek. Powołano Komisję Rewizyjną. Jej skład tworzą: Elwira Tomasiak, Joanna Nastały oraz Agata Kopij.

Festiwal Gier Matematycznych – projekt mPotęga

1-1600x1200

Stowarzyszenie Szansa i Klub Gier Planszowych Pionkolandia realizuje konkurs grantowy Fundacji mbank. W ramach projektu zorganizujemy dla 30 szkół z całej Polski Ogólnopolski Festiwal Gier Matematycznych.

Projekt Akademia Zrównoważonego Rozwoju

plakat

Pionkolandia realizuje projekt w ramach Funduszu AKUMULATORA SPOŁECZNEGO, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki wsparciu finansowemu możecie liczyć na wiele nowych przedsięwzięć Pionkolandii w najbliższym czasie.

Projekt Wszystko gra

plakat

Pionkolandia w roku 2016 realizuje projekt w ramach współpracy z Miastem i Gminą Sztum „Wszystko gra”. Jest to projekt adresowanym do uczniów z miasta i gminy Sztum, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w celu promowania zdrowego stylu życia, wolnego od przemocy i uzależnień.

Projekt „Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

Projekt Akademia 2015

 

Stowarzyszenie Szansa realizuje od kwietnia do grudnia 2015 roku projekt „Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” w ramach promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z trenu Miasta i Gminy Sztum.

Projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja”

Projekt Akademia 2015a

 

Stowarzyszenie Szansa realizowało od października do grudnia 2014 roku projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja – edukacja społeczności lokalnej z wykorzystaniem gier planszowych? w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt „Nie święci garnki lepią… ginące zawody „

Projekt „Nie święci garnki lepią…”

w ramach działania Stowarzyszenia  „Szansa” finansowany ze środków UMiG Sztum

Od września do grudnia 2014 r. w naszej szkole był realizowany projekt ,,Nie święci garnki lepią…. Udział w nim brali uczniowie klasy IV e oraz kilkoro uczniów z klas piątych i szóstych zainteresowanych historią i osiągnięciami poprzednich pokoleń. Zajęcia dostarczały przede wszystkim doświadczeń, możliwości tworzenia , a przez to pozwalały kształtować wyobrażenia , jak niegdyś wyglądała praca rzemieślników, których wytwory mamy okazję podziwiać do dzisiaj, i z których osiągnięć wciąż korzystamy. Kontynuuj czytanie

Fundusz Akumulator Społeczny

Logo1

Klub Gier Planszowych Pionkolandia w dniach 1 października 2014 a 31 grudnia 2014 roku, będzie realizował projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja – edukacja społeczności lokalnej z wykorzystaniem gier planszowych”. Stowarzyszenie Szansa jest wnioskodawcą projektu.

Informacje o projektach:

https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny

http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html

http://fundacjapokolenia.pl/

Śladami gry „Odkrywców Dolnego Powiśla”

W ramach projektu ,,Edukacja na planszy – odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych” zorganizowaliśmy wycieczkę podążając szlakiem gry planszowej „Odkrywców Dolnego Powiśla”. Obejrzeliśmy 18 obiektów umieszczonych w grze. Niesamowite, ile urokliwych miejsc kryje nasz powiat. Dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 wycieczka ta odbyła się w ramach realizacji projektu przy wsparciu Powiślańskiej Organizacji Turystycznej i Pionkolandii.

Projekt „Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”

Od września do listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowaliśmy projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych” którego celem było popularyzowanie nowoczesnych gier towarzyskich oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu, wolnego od przemocy i uzależnień. Realizacja celu miała zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i ich rodziców, że gry planszowe to jednocześnie zabawa i narzędzie edukacyjne. Kontynuuj czytanie