Zakup tablicy interaktywnej

Społeczność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie dziękuje darczyńcom i sympatykom Stowarzyszenia „Szansa”. Dzięki wpływom z odpisu tzw. 1% od podatku zakupiliśmy i już wykorzystujemy tablicę interaktywną Smart Board SB680. Dzięki tablicy nauczanie i przekazywanie informacji stało się prostsze i efektywniejsze, a działalność Stowarzyszenia ?Szansa? wspomagające edukację, spełniona.

Stowarzyszenie zrzesza nauczycieli, rodziców i sympatyków szkoły. Jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest tworzenie i organizowanie warunków służących wspieraniu edukacji uczniów o różnych możliwościach intelektualnych i fizycznych oraz inicjowanie i podejmowanie społecznych działań pozwalających zdobyć środki finansowe i rzeczowe dla dzieci i szkoły. W okresie swojej działalności Stowarzyszenie ?Szansa? zrealizowało wraz z uczniami wiele projektów edukacyjnych. Zapraszamy do działań w ramach Stowarzyszenia na rzecz społeczności szkolnej. Razem możemy więcej, mądrzej i ciekawiej.