Projekt „Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”

Od września do listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 realizowaliśmy projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych” którego celem było popularyzowanie nowoczesnych gier towarzyskich oraz samego grania jako sposobu na wspólne spędzanie czasu, wolnego od przemocy i uzależnień. Realizacja celu miała zwrócić uwagę dzieci, młodzieży i ich rodziców, że gry planszowe to jednocześnie zabawa i narzędzie edukacyjne. Uczestnicy projektu doskonalili swoje umiejętności komunikacji oraz budowania dobrych relacji z innymi. Mogli odkrywać swoje możliwości twórcze a także zwiększyć wiedzę i umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemem uzależnienia. Jego celem było również budowaniu postaw zdrowego stylu życia, wzmocnienie poczucia wartości i sprawności u dzieci, rozwijanie funkcji poznawczych, intelektualnych i społecznych. Zadanie miało także wymiar integracyjny.

W ramach projektu odbyło się wiele zajęć, spotkania, warsztatów oraz konkursów. Projekt rozpoczął się od zajęć integracyjnych, które miały na celu zapoznanie się uczestników oraz wprowadzenie tematykę spotkań. Cotygodniowe zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych dla grupy dzieci i młodzieży miały na celu zapewnić dobrą zabawę, umożliwić odreagowanie szkolnych stresów, pozwolić wczuć się nieznane dotąd role. Rozwinąć wyobraźnię, nauczyć logicznego myślenia, przewidywania, podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności. Każde spotkanie uczyło zdobywania podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji i budowania relacji; poszerzanie wiedzy z zakresu zachowań ryzykownych oraz strategii postępowania wobec takich trudnych zachowań dzieci jak: zachowania agresywne, uzależnienia. Spotkania były podzielone na część edukacyjną – wprowadzającą w zagadnienie problemowe oraz pracę warsztatowo – rozwojową, poświęconą ćwiczeniom z konkretną grą planszową. Odbyły się także comiesięczne spotkania z grami planszowymi dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie oraz innych mieszkańców Sztumu. Głównym celem tych spotkań było wsparcie rodziców i ich dzieci w procesie odbudowywania relacji z dzieckiem, wzmocnienie ich samooceny oraz dostarczenie umiejętności wychowawczych i interpersonalnych. Na spotkaniach rodzice mogli zagrać w gry planszowe wraz ze swoim dziećmi.

Odbyły się także warsztaty ze sposobu tworzenia gier planszowych, poprzez które uczestnicy mogli odkryć swoje potencjał i możliwości twórcze. W ramach projektu zrealizowaliśmy zaplanowane konkursy i turnieje związane z grami planszowymi. Odbyły się Mistrzostwa Rummikub dla grupy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie, gdzie zwycięscy wzięli udział w ogólnopolskich II Mistrzostwa Szkół w Rummikub organizowanych przez Klub Gier Planszowych Pionkolandia. Pozostali uczestnicy projektu służyli swoją pomocą w wolontariacką, w której dzieci mogły rozwinąć swój cały wachlarz umiejętności społecznych i interpersonalnych. Uczniowie pomagali w sędziowaniu, obsłudze gości, sprawdzaniu listy obecności, prezentacji gier i obsłudze kawiarenki.