Projekt „Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży”

Projekt Akademia 2015

 

Stowarzyszenie Szansa realizuje od kwietnia do grudnia 2015 roku projekt „Akademia wspierania rozwoju dzieci i młodzieży” w ramach promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień i przemocy poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych z trenu Miasta i Gminy Sztum.