Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia

W poniedziałek, 13 marca 2017 r. odbyło się zebranie członków Stowarzyszenia Szansa w Sztumie, podczas którego wybrany został nowy Zarząd. Prezesem Stowarzyszenia został Sławomir Wiechowski, który na tym stanowisku zastąpił Panią Elżbietę Krawczykowską. V-ce prezesem został Arkadiusz Piróg, skarbnikiem Ewa Cebula, sekretarzem Joanna Czajka a członkiem zarządu wybrano Panią Krystynę Szcepanek. Powołano Komisję Rewizyjną. Jej skład tworzą: Elwira Tomasiak, Joanna Nastały oraz Agata Kopij.