Projekt „Wszystko gra”

Stowarzyszenie Szansa działające przy naszej szkole będzie realizowało zadnia publiczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2022. Nasze stowarzyszenie otrzymało wsparcie w kwocie 9000 zł na projekt „Wszystko gra”.

„Wszystko gra” to 5 pomniejszych projektów edukacyjnych, które tworzą jedną całość i wzajemnie się uzupełniają:

  • Gram, więc wygrywam – zajęcia profilaktyczno ? edukacyjne z grami planszowymi
  • Gram, więc czytam – mobilna biblioteka książek i komiksów
  • Gram, więc marzę – sesje RPG
  • Gram, więc jestem – mobilna biblioteka gier
  • Gram i dobrze się bawię – organizacja wieczorów z grami planszowymi

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum, realizowanym przez klub Pionkolandia. Zadanie jest finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum.