Działalność

2009 r.

W 2009 r. rozpoczęliśmy działalność  Stowarzyszenia na terenie szkoły.  10 czerwca 2009 wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich z Czernina zorganizowaliśmy festyn szkolny promujący potrawy regionalne. Uczestnicy – uczniowie, rodzice, zaproszeni goście mieli okazję spróbować tradycyjnych dań powiślańskich i dowiedzieć się o kulturze i historii swojej małej ojczyzny. Szczególnym uznaniem cieszyły się wykwintne pierogi przygotowane przez …

2010 r.

,,Z przeszłością w przyszłość – historia i folklor Powiśla” to pierwsze zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie. W ramach przedsięwzięcia 20 uczniów klas IV-VI rozwijało swoje zainteresowania regionem, jego kulturą i tradycją. Od marca do grudnia 2010 r. odbyły się 4 warsztaty historyczne, warsztaty kulinarne, rękodzielnicze – haftu i szycia, taneczno – wokalne ( tańce i przyśpiewki regionalne), fotograficzne. …

2011 r.

Rok 2011 upłynął po raz kolejny pod znakiem pielęgnowania tradycji związanych z regionem. Głównym celem zadania publicznego „Być jak Zawisza Czarny”, jakie realizowaliśmy w 2011 r., było kształtowanie postaw: patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia w oparciu o wzór znamienitego dla historii polski rycerza- Zawiszy Czarnego. Wartości uniwersalne, bliskie rycerzom średniowiecznym: miłość, wierność ideałom, chęć niesienia …

2012 r.

Głównym celem zadania, „Śladami legend sztumskich” było rozwijanie wśród dzieci – 25 uczniów z klas IV-V należących do Szkolnego Koła ,,Caritas?  ze Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Sztumie zainteresowania  małą ojczyzną oraz rozbudzenie ciekawości historycznej związanej z regionem, w którym żyją. Cele realizowano poprzez szereg różnorodnych działań opartych o tematykę legend związanych z ziemią sztumską. Znajomość …

2013 r.

Rok 2013 to rocznica śmierci patrona szkoły- Maksymiliana Golisza. Stowarzyszenie rozpoczyna realizację zadania publicznego  „Śladami ludzi spod znaku Rodła na ziemi sztumskiej”. Proponowany projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w SP2 dotyczących realizowanej  od wielu lat ścieżki regionalnej. Podczas jego trwania od czerwca do listopada zakłada się przybliżenie sylwetek ludzi spod znaku Rodła na warsztatach szkolnych, …