Powrót do Działalność

2011 r.

Rok 2011 upłynął po raz kolejny pod znakiem pielęgnowania tradycji związanych z regionem. Głównym celem zadania publicznego „Być jak Zawisza Czarny”, jakie realizowaliśmy w 2011 r., było kształtowanie postaw: patriotycznej i obywatelskiej młodego pokolenia w oparciu o wzór znamienitego dla historii polski rycerza- Zawiszy Czarnego. Wartości uniwersalne, bliskie rycerzom średniowiecznym: miłość, wierność ideałom, chęć niesienia pomocy innym, stały się wyznacznikami działań uczniów biorących udział w zadaniu. Dzięki realizacji wyznaczonych celów, 30 dzieci biorących udział w projekcie, mogło poznać historię regionu, w którym wzrastają. Uczniowie współpracowali  z dziećmi niepełnosprawnymi z OSW w Uśnicach kształtując w sobie dobroć, pracowitość, odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Odbyły się 4 wycieczki: do Gniewu ( lekcja historyczna- zajęcia edukacyjno – historyczne, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, warsztaty rzemieślnicze – warsztaty rzemiosł dawnych), do Sopotu ,,Od rycerza do szlachcica?( kontynuacja cyklu o historii rycerstwa polskiego i niesienie pomocy słabszym i potrzebującym- wizyta w schronisku dla zwierząt), do Straszewa  ( poznanie historii życia patronki parafii- św. Katarzyny, złożenie kwiatów na grobach rodziców bł. Ks. Władysława Demskiego, zajęcia turystyczno – krajoznawcze oraz historyczne przy kamieniu w Sztumskiej Wsi, odczytanie legend sztumskich, poczęstunek), wycieczka do Mątowych Wielkich, Kwidzyna (zwiedzanie kościoła, poznanie biografii bł. Doroty, zwiedzanie katedry w Kwidzynie – miejsca pochówku bł. Doroty i komturów krzyżackich). Uczniowie uczestniczyli w  rajdzie do Postolina( powrót autobusem, poznanie flory i fauny okolic Sztumu- „Wianki dla serca wybranki”, zwiedzanie kościoła w Postolinie, zajęcia  plastyczne, spotkanie integracyjne). Uczniowie spotkali  się także z ks. A. Starczewskim na warsztatach dotyczących wartości w życiu człowieka, zwiedzali  bibliotekę ks. Antoniego Kurowskiego. Uczestnicy projektu zapalili znicze i sprzątali groby zasłużonych dla ziemi sztumskiej – rodziny Osińskich, Donimirskich, ks. Antoniego Kurowskiego. Początek i koniec projektu to spotkania integracyjne w SP2 w Sztumie dla 30 osób. Na pierwszym spotkaniu uczniowie poznali historię życia Zawiszy Czarnego i określili wartości uniwersalne, na ostatnim dokonali podsumowania zadania (wystawa fotograficzna, prezentacja multimedialna, poczęstunek na spotkaniu integracyjnym).

W 2011 r. Stowarzyszenie włączyło się w realizację projektu związanego z edukacją artystyczną. Byliśmy partnerem merytorycznym Sztumskiego Towarzystwa Edukacyjnego i Stowarzyszenia LIDER przy realizacji zadania „Gmina Sztum okiem młodego artysty” – zajęcia artystyczne z elementami edukacji regionalnej dla dzieci z terenu gminy Sztum współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Wraz z partnerami od września do października 2011 r. organizowaliśmy w szkole i w plenerze zajęcia plastyczne. Uczniowie malowali, szkicowali, rysowali i lepili z gliny fragmenty architektury Sztumu i okolic. Podczas zajęć korzystali z profesjonalnych materiałów, przyborów i narzędzi malarskich. Całość przedsięwzięcia podsumowano w październiku 2011 r. podczas Dnia Komisji Edukacji Narodowej  na zamku sztumskim.

100_6229

Dzięki środkom pozyskanym z tzw. 1% we wrześniu 2011 r. zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do sali gimnastycznej dla klas I-III na kwotę 1.420,25 zł. Nasze działania mają na celu  tworzenie                         i organizowanie warunków służących wspieraniu edukacji uczniów o różnych możliwościach intelektualnych i fizycznych, kształtowanie właściwego stosunku do potrzeb nowoczesnej szkoły, szerzenie zrozumienia celów jej działania, współczesnej edukacji i wychowania.