Powrót do Działalność

2013 r.

Rok 2013 to rocznica śmierci patrona szkoły- Maksymiliana Golisza. Stowarzyszenie rozpoczyna realizację zadania publicznego  „Śladami ludzi spod znaku Rodła na ziemi sztumskiej”. Proponowany projekt jest kontynuacją działań prowadzonych w SP2 dotyczących realizowanej  od wielu lat ścieżki regionalnej. Podczas jego trwania od czerwca do listopada zakłada się przybliżenie sylwetek ludzi spod znaku Rodła na warsztatach szkolnych, wyjazdy do Zakrzewa – Dom Polski, Złotowa – Muzeum Ziemi Złotowskiej, do Starego Targu, Waplewa, Nowego Targu, Mikołajek Pomorskich – śladami osób spod znaku Rodła. Podsumowaniem projektu będzie wystawa fotograficzna.

W ramach promocji zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy złożyliśmy ofertę na realizację zadania publicznego  pt: „Rozwój – zmiana – satysfakcja – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych”. Realizację projektu wspiera Klub Gier Planszowych „Pionkolandia”. Zakłada się, że zajęcia i spotkania odbywać się będą cyklicznie od września do listopada. Przewiduje się warsztaty dla uczniów, spotkania integracyjne i edukacyjne, konkursy i turnieje oraz spotkania otwarte dla dzieci i ich rodziców.