O nas

1%

Stowarzyszanie Szansa to organizacja pożytku publicznego. A to oznacza, że można nam przekazać jeden procent podatku dochodowego. Dzięki temu wspieracie Państwo Klub Gier Planszowych Pionkolandia oraz dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Na co go przeznaczamy? Na edukację dzieci i młodzieży,  aby upowszechniać idee pomocy, wrażliwości i empatii. To od dzieci i młodzieży zależy jaki …

Zarząd Stowarzyszenia

2017 – … ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOMISJA REWIZYJNA 2012 – 2016 ZARZĄD STOWARZYSZENIA KOMISJA REWIZYJNA

2017 – …

Sławomir Wiechowski Arkadiusz Piróg Ewa Cebula Joanna Czajka Krystyna Szczepanek Krzysztof Przybyszewski Maria Wiśniewska Barbara Trymerska Elżbieta Bielecka Aleksandra Wilczewska Karolina Dunaj Joanna Kunicka Rajmund Kowszewicz Joanna Drohomirecka Małgorzata Dobrowolska Barbara Małyska Joanna Berg Joanna Nastały Magdalena Wiechowska Elwira Tomasiak Katarzyna Smolińska Bożysława Belzyt Agata Kopij Kamila Ostolska-Piróg

Kontakt

Stowarzyszenie „Szansa” Data wpisu do KRS 17.02.2009 r. Numer KRS 0000321719 Nr NIP 5792192726 Nr REGON 220778232 Adres: ul. Reja 15 82-400 Sztum Województwo: pomorskie Tel. 503137995 e-mail: pionkolandia@gmail.com

Misja

Cel działania organizacji – Stowarzyszenia „Szansa” Wspomaganie działalności wychowawczej dzieci i młodzieży, Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, Upowszechnianie alternatywnych sposób spędzania czasu poprzez gry planszowe Upowszechnienie kultury, sztuki, tradycji narodowej, Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, Ochrona i promocja zdrowia, Wspieranie uczniów będących …

Statut

Statut 

Członkowie

Numer konta

Nr rachunku Numer konta: 38 8309 0000 0000 3408 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sztumie