O nas

1%

Stowarzyszanie Szansa to organizacja pożytku publicznego. A to oznacza, że można nam przekazać jeden procent podatku dochodowego. Dzięki temu wspieracie Państwo Klub Gier Planszowych Pionkolandia oraz dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie. Na co go przeznaczamy? Na edukację dzieci i młodzieży,  aby upowszechniać idee pomocy, wrażliwości i empatii. To od dzieci i młodzieży zależy jaki …

Zarząd Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia

Kontakt

Stowarzyszenie „Szansa” Data wpisu do KRS 17.02.2009 r. Numer KRS 0000321719 Nr NIP 5792192726 Nr REGON 220778232 Adres: ul. Reja 15 82-400 Sztum Województwo: pomorskie Tel. 503137995 e-mail: pionkolandia@gmail.com

Misja

Cel działania organizacji – Stowarzyszenia „Szansa” Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego i z problemami w nauce, Unowocześnianie bazy dydaktyczno- opiekuńczej szkoły, Upowszechnienie kultury, sztuki, tradycji narodowej małej i wielkiej ojczyzny, Upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, Ochrona …

Statut

Statut 

Numer konta

Nr rachunku Numer konta: 38 8309 0000 0000 3408 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Sztumie