Tag: Fundacja Pokolenia

Projekt Akademia Zrównoważonego Rozwoju

Pionkolandia realizuje projekt w ramach Funduszu AKUMULATORA SPOŁECZNEGO, ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki wsparciu finansowemu możecie liczyć na wiele nowych przedsięwzięć Pionkolandii w najbliższym czasie.

Fundusz Akumulator Społeczny

Klub Gier Planszowych Pionkolandia w dniach 1 października 2014 a 31 grudnia 2014 roku, będzie realizował projekt „Rozwój – zmiana – satysfakcja – edukacja społeczności lokalnej z wykorzystaniem gier planszowych”. Stowarzyszenie Szansa jest wnioskodawcą projektu. Informacje o projektach: https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html http://fundacjapokolenia.pl/