Tag: MOPS

Projekt Wszystko gra

Pionkolandia w roku 2016 realizuje projekt w ramach współpracy z Miastem i Gminą Sztum „Wszystko gra”. Jest to projekt adresowanym do uczniów z miasta i gminy Sztum, w szczególności z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w celu promowania zdrowego stylu życia, wolnego od przemocy i uzależnień.