Sprawozdania

2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2009 Sprawozdanie finansowe 2009

2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne 2010 Sprawozdanie finansowe 2010

2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2011 Sprawozdanie finansowe za 2011

2012 r.

Sprawozdanie finansowe za 2012 r. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 r.

2013 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 Sprawozdanie finansowe (dla jednostek mikro) za rok 2014

2015 r.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro za 2015 r. Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 Sprawozdanie merytoryczne uproszczone za 2016

2017 r.

Roczne sprawozdanie merytoryczne Sprawozdanie finansowe